Bezwarunkowe poleganie na systemach informatycznych stanowi wyzwanie dla bezpieczeństwa danych, dlatego warto wiedzieć, jak przeprowadzić audyt IT – dotyczy to zarówno dużych graczy z branży e-commerce, jak i sektora MŚP. Nie ma bowiem sensu zaprzeczać, że sprawne funkcjonowanie współczesnego biznesu zależy od technologii, z której większość z nas korzysta na co dzień. W związku z tym odpowiadamy na pytanie, jak przeprowadzić audyt IT (wskazując poszczególne elementy) oraz wyjaśniamy, dlaczego w tej kwestii warto przekazać stery specjalistom.

Audyt IT – dlaczego jest tak ważny?

Aż 44% polskich firm w 2017 roku musiało zmierzyć się ze stratami finansowymi w wyniku ataków cybernetycznych – raport PwC nie pozostawia złudzeń w kwestii bezpieczeństwa informatycznego. Systemy informatyczne stanowią fundament większości przedsiębiorstw, dlatego pytanie o to, jak przeprowadzić audyt IT jest nie tylko w pełni uzasadnione, ale konieczne. Zagrożeń wynikających z braku odpowiednio zabezpieczonej infrastruktury jest bowiem wiele, w tym między innymi:

  • złośliwe oprogramowania typu ran­som­wa­re,
  • brak dostępu do sieci lub jej spowolnienie,
  • utrata lub uszkodzenie krytycznych danych,
  • brak dostępu do skrzynki pocztowej lub aplikacji,
  • wyciek danych o klientach lub pracownikach,
  • kradzież tożsamości pracowników lub klientów.

W konsekwencji firma może spodziewać się nie tylko problemów finansowych czy utraty wiarygodności wśród klientów, ale przede wszystkim reputacji, na którą ciężko pracowała do tej pory. Z tego względu audyt IT jest niezbędnym narzędziem do utrzymania bezpieczeństwa informatycznego.

Audyt IT – elementy procesu

Aby w pełni zrozumieć możliwości, jakie daje audyt IT, warto poznać elementy, które składają się na proces weryfikacji systemów informatycznych. Należy mieć przy tym świadomość, że prawidłowo przeprowadzona analiza nie daje 100% gwarancji bezpieczeństwa, natomiast jest w stanie ujawnić luki w systemie oraz wskazać obszary, które wymagają modyfikacji – dzięki temu można przygotować się na potencjalne zagrożenia ze strony cyberprzestępców oraz zoptymalizować funkcjonowanie poszczególnych działów w firmie. Poznanie słabych stron systemu poprzez audyt IT jest skutecznym sposobem na stworzenie planu działania na wypadek kryzysowej sytuacji. Na rynku dostępne są różne usługi informatyczne wspierające bezpieczeństwo IT, jednak standardowo wyróżnia się:

  • audyt oprogramowania – odpowiada za weryfikację legalności oprogramowania oraz uporządkowanie zasobów, dzięki temu usuwane są programy bez licencji oraz nieużywane przez pracowników, co pozwala zoptymalizować koszty,
  • audyt sprzętu – podstawowym celem jest analiza efektywności urządzeń oraz kon­fi­gu­ra­cji sta­cji ro­bo­czych i ser­werów, dzięki której można podjąć decyzję o rozbudowie bazy sprzętowej lub zakupie nowych podzespołów usprawniających pracę,
  • audyt bezpieczeństwa informacji – weryfikuje bezpieczeństwo danych przetwarzanych przez przedsiębiorstwo, analizuje politykę bezpieczeństwa informacji (w tym zgodność z regulacjami RODO) oraz zarządzania dostępem użytkowników uprzywilejowanych oraz standardowych, a także sprawdza plany utrzymania cią­gło­ści dzia­ła­nia.

Audyt bezpieczeństwa IT może mieć charakter prewencyjny, detekcyjny lub reakcyjny – rodzaj analizy zależy oczywiście od zapotrzebowania firmy. Należy pamiętać, że wszystkie elementy, czyli oprogramowanie, sprzęt i polityka bezpieczeństwa danych mają ostateczny wpływ na efektywność przedsiębiorstwa i ewentualne straty finansowe poniesione np. w wyniku nieskutecznych procedur postępowania w przypadku sytuacji kryzysowej.

Atak kontrolowany, czyli jak jeszcze można przeprowadzić audyt IT

Ryzyko ataku jest nieuniknione – podobnie jak w przypadku ataków terrorystycznych czy katastrof naturalnych, istotne jest to, jakie działania podejmuje firma w obliczu kryzysu. Audyt IT daje możliwość przeprowadzenia kontrolowanego ataku na infrastrukturę informatyczną oraz socjotechnicznego, dzięki któremu sprawdza się reakcje pracowników na próbę wyłudzenia danych. Symulacja potencjalnie groźnych zdarzeń dostarcza niezbędnych informacji do tego, by opracować strategię działania w przypadku realnego zagrożenia.

Profesjonalny audyt informatyczny kluczem do bezpieczeństwa IT

Wiesz już, jak przeprowadzić audyt IT – równie istotny jest wybór odpowiedniej firmy oferującej usługi informatyczne tego typu. Kontrola systemów informatycznych wiąże się z udostępnieniem zewnętrznemu wykonawcy krytycznych danych, dlatego należy zaprosić do współpracy zaufanego partnera, dla którego priorytetem będzie bezpieczeństwo Twojej firmy. Dzięki temu nie tylko poprawisz efektywność działań, ale również w rozsądny sposób ograniczysz koszty związane z utrzymaniem infrastruktury IT. Prawidłowej diagnozy oraz profesjonalnego wsparcia w zakresie bezpieczeństwa możesz oczekiwać od poznańskiej firmy Gravis, która od lat dba o sprawne funkcjonowanie systemów informatycznych.