Certyfikat SSL informuje i pozwala na bezpieczne łącznie się ze stroną internetową. Jest gwarantem zachowania poufności danych i całej komunikacji, ponieważ dane wysyłane do serwera są szyfrowane. Ze stronami zawierającymi certyfikat SSL, łączymy się za pomocą protokołu HTTPS. „S” na końcu oznacza bezpieczeństwo. 

Krótka historia certyfikatu SSL 

SSL (Secure Socket Layer), czyli protokół określający standardy bezpiecznego połączenia z Internetem. Został stworzony w 1994 roku przez firmę Netscape. Początkowo standard ten miał chronić tylko numery kart kredytowych przy płatnościach online. Dzisiaj natomiast szyfrowane połączenie może występować na niemal każdej stronie w Internecie. 

Co to jest certyfikat SSL? 

SSL jest małym plikiem danych, cyfrowo wiążący klucz kryptograficzny służący do poświadczenia wiarygodności domeny oraz jej właściciela. Umożliwi dzięki temu ustawienie bezpiecznego połączenia z przeglądarki do serwera internetowego. 

Certyfikat SSL zawiera dane strony, takie jak: 

  • Nazwa domeny 
  • Okres ważności certyfikatu 
  • Szczegóły dotyczące urzędu certyfikatu (CA) 
  • Klucz publiczny i wersja SSL/TLS 
  • Algorytm klucza publicznego 
  • Algorytm podpisu certyfikatu 
  • Jaka jest różnica między HTTP i HTTPS? 

Różnice między HTTP a HTTPS 

HTTP oznacza Hyper Text Transfer Protocol i jest protokołem, który umożliwia komunikację między dwoma różnymi systemami komputerowymi. Jest wymagany, aby użytkownicy mogli przeglądać strony internetowe. Chociaż jest wydajnym systemem komunikacji, brakuje mu bezpieczeństwa. 

 HTTPS oznacza Hyper Text Transfer Protocol Secure i jest zmodyfikowaną wersją protokołu HTTP. Posiada dodatkową warstwę szyfrowania i identyfikuje witrynę jako bezpieczną poprzez poświadczenie własności domeny. 

Jak działa SSL? 

Kiedy użytkownik korzystający z przeglądarki próbuje uzyskać dostęp do serwera danej strony nieubezpieczonej za pomocą SSL, przeglądarka i serwer nawiązują ze sobą tzw. kontakt SSL. Do nawiązania kontaktu i połączenia SSL używane są trzy klucze: sesyjny, publiczny i prywatny. To co jest szyfrowane za pomocą klucza publicznego, można odszyfrować tylko za pomocą klucza prywatnego i odwrotnie. 

Jak uzyskać certyfikat SSL? 

Aby połączenie SSL działało na naszej stronie internetowej musimy uzyskać certyfikat SSL. W tym celu trzeba zgłosić się do urzędu certyfikacji po czym zainstalować otrzymane pliki na swoim hostingu. Urząd certyfikacji jest podmiotem zewnętrznym, który jako jedyny będzie w stanie potwierdzić, że jesteśmy właścicielem danej witryny. 

Podsumowanie 

Certyfikat SSL jest przede wszystkim inwestycją w bezpieczeństwo. Idące za tym korzyści stają się priorytetem dla przedsiębiorców. Co więcej sami konsumenci chętniej korzystają ze stron wyraźnie zabezpieczonych, dlatego warto wdrożyć SSL do własnej strony internetowej.