Dlaczego nie do kosza na śmieci? 

Sprzęt komputerowy jest bardzo toksyczny, ma zły wpływ na przyrodę oraz może zaszkodzić ludziom jeśli toksyny trafią do wody, dlatego nie wolno wyrzucać takich rzeczy do normalnych koszy na śmieci. A Zresztą w Polsce obowiązuje europejska dyrektywa określająca szczegółowo, w jaki sposób powinna być przeprowadzona utylizacja oraz recykling komputerów i innego zużytego sprzętu. A za złamanie tego zakazu grozi wysoka kara finansowa. 

Korzyści z recyklingu 

Recykling pozwala odzyskać nieodnawialne surowce naturalne. Oszczędza też energię potrzebną przy produkowaniu nowego sprzęt komputerowego. Utylizowanie odpadów zmniejsza konieczność powiększania istniejących lub tworzenia nowych wysypisk śmieci.  

Gdzie i co wyrzucać? 

Do sprzętu komputerowego zaliczamy wszystkie urządzenia zasilane bateriami lub prądem.  

W internecie jest pełno firm zajmujących się profesjonalną utylizacją takich odpadów. Większość firm podjedzie odebrać taki sprzęt. Można też dać je do serwisu komputerowego, które przyjmują takie rzeczy. 

W naszej okolicy powinien funkcjonować również punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych. 

Co się dzieje z tym sprzętem po oddaniu go do recyklingu? 

Ogólnie można to podzielić na 3 etapy: 

1. Modernizuje i naprawia się sprzęt w celu przywrócenia go do ponownego użytku/sprzedaży. 

2. Rozkłada się urządzenia komputerowe na mniejsze części aby można je znowu wykorzystać. 

3. Sortuje się i rozdrabnia sprzęt w celu odzyskania jak największej ilości surowców. 

Oczywiście usuwa się też metale ciężke, niebezpieczne dla środowiska i ludzi. 

Podsumowanie 

Elektrośmieci są bardzo niebezpieczne i mają w sobie metale ciężkie, które mogą zaszkodzić ludziom i zwierzętom. Poza, tym kara finansowa nie jest mała.  

Żeby zutylizować sprzęt wystarczy je oddać odpowiedniej firmie, która zajmie się resztą.