Zapewne każdy miał już styczność ze sztuczną inteligencją w większym bądź mniejszym stopniu. Jeśli nie to w skrócie sztuczna inteligencja to dziedzina informatyki, który zajmuje się tworzeniem systemów komputerowych zdolnych do wykonywania zadań, które normalnie wymagałyby ludzkiego nakładu. SI obejmuje różne techniki, takie jak uczenie maszynowe, przetwarzanie języka, rozpoznawanie wzorców, planowanie, podejmowanie decyzji i tym podobne. Pytanie, które można sobie zadać to jaki sztuczna inteligencja może wpłynąć na rynek pracy? 

Wpływ sztucznej inteligencji na rynek pracy

Dzięki SI niektóre dziedziny pracy mogą zostać zautomatyzowane są to prace proste i powtarzalne takie jak montaż, pakowanie, sortowanie, prace w magazynach czy obsługa prostych systemów obsługi klienta.

1. Automatyzacja pracy

Dzięki SI niektóre dziedziny pracy mogą zostać zautomatyzowane są to prace proste i powtarzalne takie jak montaż, pakowanie, sortowanie, prace w magazynach czy obsługa prostych systemów obsługi klienta. 

2. Zmniejszenie zapotrzebowania na pracowników w niektórych sektorach 

Niestety niektóre sektory pracy ucierpią z powodu możliwości zastąpienia ich sztuczną inteligencją przykładem takich prac jest bankowość czy księgowość, SI może zastąpić ludzi w wykonywaniu zadań obliczeniowych i analitycznych, co prowadzi do redukcji etatów dla pracowników zajmujących się tymi obszarami. Zmusi to pracowników tych sektorów do przebranżowienia. 

3. Wygaszanie zawodów

SI może prowadzić do wygaszania niektórych tradycyjnych zawodów, które są zastępowane przez nowocześniejsze rozwiązania technologiczne. Przykładem mogą być kasjerzy w sklepach zastępowani przez samoobsługowe kasy czy autonomiczne sklepy. 

6. Tworzenie nowych miejsc prac 

Rozwój AI może prowadzić do powstania nowych rodzajów pracy związanych z obsługą, konserwacją i rozwijaniem systemów sztucznej inteligencji, takich jak specjaliści ds. danych, inżynierowie AI i analitycy danych.

4. Konieczność przebranżowienia 

Wprowadzenie SI wymusza na pracownikach konieczność nabywania nowych umiejętności oraz dostosowywania się do zmian na rynku pracy. Pracownicy muszą być elastyczni i otwarci na ciągłe doskonalenie swoich umiejętności.

5. Nierówność społeczna

Istnieje obawa, że rozwój SI może zwiększyć nierówności społeczne, gdyż nie wszyscy ludzie będą mieli łatwy dostęp do edukacji i szkoleń, które umożliwią im konkurowanie na rynku pracy dla firm oznacza to możliwość zatrudnienia bardziej doświadczonej osoby.

8. Wzrost innowacji

SI może przyspieszyć tempo innowacji, przyczyniając się do tworzenia nowych produktów i usług, co stwarza nowe możliwości zatrudnienia w sektorach opartych na nowych technologiach. 

7. Wzrost bezrobocia 

Zmiany w strukturze rynku pracy, spowodowane automatyzacją, mogą prowadzić do wzrostu bezrobocia powodem tego były, by umiejętności posiadane przez pracowników nie pasują do wymagań nowych stanowisk pracy tworzonych przez rozwój technologiczny. 

Dlaczego SI to przyszłość pracy 

Chociaż istnieje obawa o utratę niektórych miejsc pracy z powodu automatyzacji lub zmniejszenia zapotrzebowania bądź wygaszenia zawodu rozwój SI stwarza również wiele nowych możliwości i potencjalnych obszarów zatrudnienia takich jak inżynierowie SI i inne tym podobne zawody przyszłości, co pozwoli nam na wykonywanie bardziej rozwojowej pracy, która może przyczynić się do szybszego rozwoju technologicznego. Być może w przyszłości pozwoli nam to na rozwinięcie medycyny, informatyki, logistyki, architektoniki na wyższy poziom. 

Podsumowanie

Sztuczna inteligencja to drażliwy temat z powodu na możliwość utraty zawodu przez niezliczoną ilość osób. Nie wiadomo jednak jak wiele zawodów można zastąpić SI a ile nowych można stworzyć. Jednak trzeba się zastanowić czy tak ogromne przebranżowienie się wielu zawodów nie pomoże nam w rozwoju innych dziedzin oraz wzroście innowacji a być może spowoduje to zwiększone bezrobocie jednak trzeba brać pod uwagę nierówności społeczną powodującą większą konkurencje na rynku pracy z powodu wyższego wykształcenia pracowników, co oczami firmy jest pozytywnym aspektem niestety oczami pracownika już nie.