Kraszewskiego 12, Poznań
618470202

Audyt IT: Bezpieczeństwo

Audyt bezpieczeństwa IT ma na zapewnienie odpowiedniego poziomu zabezpieczeń. W czasach gdy kluczową wartość firmy stanowi informacja, należy mieć pewność że zastosowane środki ochronne skutecznie minimalizują ryzyko włamania do systemów informatycznych i kradzieży danych stanowiących tajemnicę firmy. Inżynierowie specjalizujący się w ochronie danych, posiadający bogate doświadczenie przeprowadzą szczegółowy audyt dowolnego systemu pod katem analizy jego podatności na zagrożenia i oceny ryzyka związanego istniejącymi lukami. Wynikiem każdego audytu jest raport opisujący aktualny stan konfiguracji systemów i aplikacji wraz z wykazem znalezionych błędów i luk bezpieczeństwa. Rodzaje audytu:
  • testy penetracyjne,
  • audyt warstwy sieciowej,
  • audyt warstwy serwerowej,
  • audyt systemów bezpieczeństwa,
  • audyt warstwy aplikacji,
  • audyt zabezpieczeń fizycznych i testy socjotechniczne,
  • audyt proceduralny.
Korzyści:
  •  wysoki poziom bezpieczeństwa danych,
  • projektowanie, implementacja i zarządzanie zintegrowanym systemem bezpieczeństwa.