Kraszewskiego 12, Poznań
618470202

Audyt IT: Oprogramowanie

Audyty oprogramowania IT polega na analizie stanu oprogramowania, jego dopasowania do potrzeb w zależności od profilu działalności oraz zebraniu wszystkich licencji do jednej bazy. Audyt Oprogramowania IT ma na celu wdrożenie procedur ułatwiających zarządzanie oprogramowaniem gwarantując skuteczniejszą działalność firmy, a co za tym idzie zwiększa wydajność. Ponadto Audyt Sprzętu IT jest częścią omawianego tu Audytu Oprogramowania IT. Zadaniem Audytu Oprogramowania IT jest wprowadzenie porządku, tak aby administrator był pewien, że każdy program użytkowany jest zgodnie z postanowieniami licencyjnymi i ilość licencji odpowiada zapotrzebowaniu. Do zakresu czynności Audytu Oprogramowania IT należą
 • Zebranie informacji o zainstalowanym oprogramowaniu – narzędzi do audytu oprogramowania,
 • Zebranie informacji o zakupionych licencjach,
 • Zebranie informacji o potrzebach w zakresie oprogramowania,
 • Zestawienie zebranych informacji, stworzenie raportów, wdrożenie programu naprawczego, polegającego na zakupach brakującego, lub odinstalowaniu zbędnego oprogramowania,
 • Wdrożenie procedur zarządzania oprogramowaniem,
 • Podpisanie odpowiednich dokumentów z pracownikami,
 • Stały monitoring oprogramowania przy pomocy programu do audytu oprogramowania.
Korzyści, które niesie Audyt Oprogramowania IT:
 • Wykorzystywanie w świadomy sposób posiadanych oprogramowań oraz optymalizacja planów inwestycyjnych związanych z oprogramowaniem, pozwala na aktualizowanie tylko tych licencji, które naprawdę są używane. W ten sposób nasz Klient nie naraża firmowego budżetu na zbędne koszta,
 • Za pomocą standaryzacji oraz usunięcia niepotrzebnych i przestarzałych elementów infrastruktury, redukujemy koszta związane z pomocą techniczną,
 • Posiadane oprogramowanie wykorzystujemy w najwyższym zakresie jego możliwości,
 • Eliminacja prawdopodobieństwa naruszenia praw autorskich, pozwoli uniknąć konsekwencji prawnych i finansowych,
 • Audyt oprogramowania jest doskonałą okazją do przeprowadzenia inwentaryzacji sprzętu komputerowego.