Kraszewskiego 12, Poznań
618470202

Audyt IT: Sprzęt

Audyt Sprzętu IT to inwentaryzacja sprzętu, która wchodzi w skład Audytu Oprogramowania IT. Audyt Sprzętu IT może również być niezależną usługą. Zadaniem Audytu Sprzętu IT jest zebranie informacji o komputerach – przez sieć, zdalnie lub po przez uruchomienie odpowiedniego oprogramowania bezpośrednio przy każdym stanowisku. Zakończenie Audytu odbywa się po przez przedstawieniei wyników w postacji szczegółowego raportu, który zawiera:
 • Nazwę komputera w sieci,
 • Imię i nazwisko użytkownika,
 • Numer komputera (nadawany podczas audytu),
 • Dokładną konfigurację sprzętową,
 • Informację o dostawcy,
 • Skan faktury,
 • Skan karty gwarancyjnej,
 • Fotografię komputera,
Zadaniem Audytu Sprzętu IT jest:
 • Stworzenie kompletnej bazy, gdzie zapisane będzie, ile komputerów oraz urządzeń peryferyjnych znajduje się w firmie,
 • Zapisanie konfiguracji, gwarancji i dostawców komputerów oraz urządzeń peryferyjnych,
 • Wysłanie raportu w postaci elektronicznej oraz papierowej do Klienta.
Korzyści, które niesie ze sobą Audyt Sprzętu IT:
 • Pozwala analizować wyposażenie oraz wydajność komputerów w firmie,
 • Umożliwia szybką reakcję w przypadku sytuacji awaryjnej.