Kraszewskiego 12, Poznań
618470202

Audyt IT: Wydajność

Audyt Wydajności IT ma na celu zapewnienie odpowiedniej wydajności systemów, które biorą udział w kreowaniu bądź wspomagają działanie biznesu jest bardzo ważne. Audytu Wydajności IT pozwoli nam określić poziom wykorzystania infrastruktury oraz graniczny poziom obciążenia generowanego na poszczególnych serwerach i macierzach w Państwa firmie. Usługa ta polega na monitorowaniu obciążenia generowanego przez aplikację w trakcie normalnego dnia pracy oraz na sztucznie wywołanym dużym obciążeniu. Tak samo postępuje się podczas testowania podsystemów dyskowych. Podczas audytu wykonujemy analizę wydajności zastosowanych rozwiązań wysokiej dostępności oraz określamy wykorzystanie i możliwości optymalizacji konsolidacji obecnego środowiska sprzętowego, systemów operacyjnych i baz danych. Działania te nie powodują żadnych zmian w danych i nie wpływają na pracę systemu. Ich wynikiem jest raport o bieżącym zużyciu zasobów oraz możliwości optymalizacji. Audyt Wydajności IT pozwala na efektywną analizę krytycznych problemów wydajnościowych, dzięki czemu możemy zapobiec ewentualnym awariom i przestojom w pracy przedsiębiorstwa. Korzyści:
  • pro aktywne zapobieganie awariom/przestojom,
  • wzrost wydajności i dostępności sprzętu i aplikacji,
  • optymalizacja zużycia infrastruktury sprzętowej,
  • minimalizacja kosztów,
  • raport wydajnościowy,
  • monitorowanie obciążenia sprzętu.