Kraszewskiego 12, Poznań
618470202

Bezpieczeństwo firmy w sieci

Bezpieczeństwo firmy w sieci
Bezpieczeństwo w sieci powinno być jednym z kluczowych aspektów działania firmy. Niestety, to właśnie w sieci czyha na nią wiele niebezpieczeństw, związanych z cyberatakami czy wyciekiem wrażliwych danych. A to może pociągnąć za sobą m.in. konsekwencje finansowe i prawne. Jakie są zasady bezpieczeństwa w internecie? Podpowiadamy!

1. Edukacja pracowników

Pierwszym krokiem zwiększającym bezpieczeństwo w sieci jest edukacja pracowników. Niestety statystyki wskazują, że większość wycieku danych spowodowanych jest błędem ludzkim. Dlatego, już na samym początku współpracy warto wpoić pracownikom zasady bezpiecznego korzystania z internetu w pracy. W szczególności warto ich uczulić, by:
 • nie otwierali maili i linków z podejrzanych adresów (pochodzących z budzących wątpliwość domen lub o nietypowej treści);
 • nie podłączali prywatnych urządzeń do firmowych komputerów;
 • korzystali tylko z zaufanych stron internetowych, aplikacji i sprzętów;
 • aktualizowali bazy antywirusowe;
 • wylogowywali się z odwiedzanych serwisów;
 • zwiększyli swoje bezpieczeństwo na prywatnych portalach społecznościowych (w tym m.in. nie udostępniali publicznie informacji o swoich przyzwyczajeniach w pracy, ani danych naruszających bezpieczeństwo firmy). Hakerzy lubią czerpać wiadomości z prywatnych kont pracowników, by m.in. tworzyć dla nieuczciwej konkurencji profile stanowisk pracy czy schematów działań w danej firmie.

2. Zabezpieczenie sprzętu

Na firmowych sprzętach i serwerach gromadzi się mnóstwo plików z dokumentami i danymi, które trzeba chronić w szczególny sposób. Zasady bezpiecznej pracy w sieci podpowiadają, by zabezpieczyć komputery i pamiętać o:
 • posiadaniu specjalistycznej wiedzy z zakresu zarządzania serwerem i bezpiecznym użytkowaniem sprzętu komputerowego lub wdrożeniu działu IT w firmie;
 • pochodzących z legalnego źródła, rzetelnych programach: antywirusowym i antyszpiegowskim oraz ich aktualizowaniu;
 • stałym monitorowaniu raportów serwera;
 • dobrej jakości nowym sprzęcie;
 • systematycznym tworzeniu backupu danych, czyli kopii zapasowych;
 • używaniu silnych haseł uwierzytelniających, odmiennych dla różnych stron logowania;
 • zabezpieczeniu komputerów i serwera przed dostępem osób niepowołanych;

3. Zabezpieczenie sieci

Na pracowników firm mogą również czyhać zagrożenia związane z korzystaniem z internetu. Bezpieczeństwo w sieci WI-FI powinno obejmować zatem:
 • wybieranie usług sprawdzonych dostawców internetu dla firm;
 • konfigurację routera w kompleksowy sposób;
 • ochronę sieci bezprzewodowych za pomocą programu, zapewniającego bezpieczeństwo IT;
 • nadanie nazwy SSID (identyfikatora sieci), która nie będzie sugerować miejsca instalacji oraz zabezpieczyć do niej dostęp silnym hasłem;
 • stworzenie nowego połączenia z  wykorzystaniem osobnego sprzętu – jeśli firma przyjmuje klientów i udostępnia im internet.

4. Zabezpieczenie haseł

Mimo wielu komunikatów o niebezpieczeństwie w sieci, wciąż jednym z najpopularniejszych haseł wielu użytkowników jest… 1234. Podobnie jak nazwa firmy. Nie trzeba chyba wspominać, że takie hasła są doskonale znane hakerom, a ich złamanie umożliwia dalszą penetrację firmowych serwerów. Dlatego trzeba pamiętać o:
 • nadawaniu skomplikowanych, trudnych do rozszyfrowania haseł – składających się z kombinacji dużych i małych liter, cyfr czy znaków specjalnych;
 • regularnym modyfikowaniu haseł;
 • używaniu odmiennych hasłach na różnych serwisach;
 • niewpisywanie haseł w ogólnodostępnych miejscach oraz podawania im osobom trzecim.

5. Szyfrowanie danych

Jednym ze sposobów na zabezpieczenie danych w sieci jest szyfrowanie danych. Polega na przekształcaniu zrozumiałego dla odbiorcy tekstu w niezrozumiały ciąg znaków, który jest trudny do złamania. Dzięki temu można ukryć dane przed niepowołanym dostępem. Co ciekawe można nie tylko szyfrować dane w sieci, ale także sprzęt, np. dysk twardy na komputerze czy pendrive. Bezpieczeństwo IT to również korzystanie w firmach z wirtualnych sieci prywatnych (VPN), niwelujących ułatwienie dostępu do sieci osobom trzecim. Szyfrowanie danych ma także ogromne znaczenie podczas pracy zdalnej. Dostęp do danych na odległość również wymaga wprowadzenia zabezpieczeń. W tym celu warto zastosować VPN, pomagający na bezpiecznie łączenie się z siecią firmową, niwelującą ryzyko przechwycenia danych.

6. Kontrola

Systematyczna kontrola sprzętu, kopii zapasowych oraz działania pracowników w razie wystąpienia awarii lub cyberataku powinna być nawykiem w każdej firmie. Warto sprawdzać zachowanie zespołu, wysyłając np. od czasu do czasu wątpliwe treści maili i testować ich reakcje. Szkolenie pracowników z zakresu bezpieczeństwa w sieci z pewnością przełoży się na ich właściwe reakcje. Trzeba pamiętać, że jedną z cech najnowszych technologii jest ich szybka zmienność. Podążaj więc za nowinkami i wprowadzaj aktualizacje (szczególnie systemów antywirusowych), by zapewnić większe bezpieczeństwo cennych firmowych danych. Warto zapewnić bezpieczeństwo w sieci w każdej firmie. Zasady bezpiecznego korzystania z internetu powinny być znane wszystkim pracownikom i stosowane w przypadku otrzymywania podejrzanych maili czy prób włamania i przechwycenia danych. Dzięki temu firma zyska większe bezpieczeństwo, a tym samym zmniejszy ryzyko utraty danych i związanych z nią przykrych konsekwencji.
Related Posts
Leave a Reply