Kraszewskiego 12, Poznań
618470202

Cloud

Czym jest chmura?

To rozległa sieć serwerów zdalnych znajdujących się w różnych miejscach na świecie. Pełnią one różne funkcje: przechowują dane i umożliwiają zarządzenie nimi, obsługują aplikacje oraz dostarczają zawartość lub usługi, takie jak strumieniowe przesyłanie materiałów wideo, poczta internetowa, oprogramowanie biurowe i sieci społecznościowe. Zamiast korzystać z danych i plików na jednym komputerze lokalnym lub osobistym, można uzyskiwać dostęp do nich z dowolnego urządzenia połączonego z Internetem — informacje będą dostępne w dowolnym miejscu i czasie. 

Rodzaje chmur

Publiczna to taka, która jest ogólnodostępna i z jej możliwości mogą korzystać praktycznie wszyscy. W jej ramach uzyskuje się dostęp do zasobów przez Internet i płaci za to, co się ich faktyczne wykorzystanie.  

Chmura prywatna jest stworzona na swoje potrzeby przez jedno przedsiębiorstwo. Dostęp ma tylko wąskie grono użytkowników. To dobre rozwiązanie dla firm, które nie są jeszcze przekonane do chmury publicznej i wolą same zarządzać swoją infrastrukturą. 

Chmurą hybrydową to połączenie obydwu rozwiązań. Oznacza, że dane przedsiębiorstwo utrzymuje swoje systemy/aplikacje zarówno w chmurze prywatnej, jak i publicznej. Aktualnie to najczęściej stosowany typ chmury. 

Korzyści z migracji do chmury

 • Wysokie bezpieczeństwo 

 • Dostępność do danych z różnych sprzętów i urządzeń  

 • Wyeliminowanie potrzeby utrzymywania danych na własnym sprzęcie 

 • Możliwość swobodnego dzielenia się danymi i dostępu do nich 

 • Niezależność od awarii naszego sprzętu (na przykład komputerów osobistych) 

Liderzy na rynku wspierających usługę chmura

 • Amazon Web Services 
 • Microsoft Azure 
 • Inea Data Center