Automaty do gier online za darmo 2023

  1. Elektroniczny Kasyna Online Polska: Slots 7 Casino nie zezwala graczom z Indonezji.
  2. Grać W Sloty W Kasynie Za Darmo Bez Rejestracji 2023 - Formularz zgłoszenia e-mail był kolejnym rozczarowaniem, ponieważ zajęło mi to pięć dni roboczych, aby uzyskać odpowiedź, która po prostu nie jest wystarczająco dobra.
  3. Pobierz Darmowe Automaty Do Gier Na Telefon Offline 2023: Poniżej zobaczysz je podzielone na różne regiony z całego świata.

Polskie kasyno bez depozytu

Elektroniczny Blackjack Podwojenie
Nie zapomnij sprawdzić bonusu powitalnego i bonusu Reload w EnergyCasino.
Darmowe Gry Sloty Na Rok 2023 Bez Konieczności Logowania
Zamiast tego możesz użyć zoptymalizowanej strony mobilnej.
Zegarek Birdie bonus jest potencjalnie jednym z najprostszych bonusów można natknąć.

Najlepszy wirtualny kasyna w Polsce jak dziala

Zagraj Teraz W Darmowe Automaty Najlepsze Opcje W 2023
Gra zabierze graczy w wielką podróż, dołączając do krasnoludów, którzy są właścicielami i pracują w podziemnych kopalniach, aby wydobywać złoto, diamenty i rubiny.
Jak Grać W Gry Kasynowe Online Za Darmo Bez Rejestracji W 2023 Roku
Maszynę można skonfigurować tak, aby jedna z 15 kropli miała siłę, która faktycznie podnosi stos.
Slot Machines Za Darmo - Darmowe Maszyny Slotowe Online

Kraszewskiego 12, Poznań
618470202

Gwarancja i zamówienia

Firma GRAVIS, zwana w dalszej części Sprzedawcą, gwarantuje Nabywcy sprzętu komputerowego lub innych urządzeń współpracujących z tym sprzętem, których dotyczy niniejsza karta gwarancyjna, co następuje:

§1.

Sprzedawca zapewnia dobrą jakość i sprawne działanie sprzętu, na który wydana jest karta gwarancyjna.

§2.

Przedmiotem gwarancji jest sprzęt komputerowy i urządzenia peryferyjne z wszystkimi podzespołami stanowiącymi jego części składowe:

– wymienionymi w tabeli konfiguracji podstawowej,

– zainstalowanymi w ciągu 30 dni od daty sprzedaży i wymienionymi w tabeli adnotacji o rozszerzeniach.

Przez urządzenia peryferyjne należy rozumieć urządzenia zasilane oddzielnie, które mogą współpracować ze sprzętem komputerowym po odpowiednim podłączeniu do komputera za pomocą dodatkowego wyposażenia.

§3.

Gwarancja nie obejmuje materiałów eksploatacyjnych oraz zainstalowanego oprogramowania, tj.:

a) Taśm barwiących do drukarek igłowych, termotransferowych itp. głowic i wymiennych pojemników z atramentem w drukarkach atramentowych i ploterach, tonerów do drukarek laserowych, kserokopiarek itp.,

b) Elementów piszących, tnących, skrawających w ploterach,

c) Rolek lub elementów służących do transportu papieru w drukarkach lub kserokopiarkach,

d) Baterii, akumulatorów,

e) Nośników magnetycznych, tzn. taśm, dyskietek itp.,

f) Przewodów, kabli połączeniowych itp.,

g) Innych materiałów eksploatacyjnych wymienionych przez producenta w instrukcji obsługi.

h) Zainstalowanego oprogramowania systemowego (Windows, Linux, itp.) oraz programów użytkowych, gier.

§4.

W wypadku rezygnacji z zamówienia, zamawiający wyraża zgodę na pokrycie poniesionych kosztów związanych z realizacją zamówienia i przygotowaniem sprzętu w wysokości 20% wartości zamówienia.

§5.

Gwarancja na głowice drukarek igłowych, oprogramowanie oraz wyposażenie dodatkowe, tzn. myszy komputerowe, trackballe, podkładki pod mysz, joysticki, cartridge, kable połączeniowe, dyskietki, wkłady antystatyczne, itp. jest udzielana o ile udziela jej producent, zaś jej okres kończy się z okresem gwarancji producenta (z tym, że gwarancja na głowice drukarek igłoswych wynosi nie mniej niż 6 miesięcy, zaś na oprogramowanie nie mniej niż 30 dni).

Gwarancją dotyczącą oprogramowania objęte są nośniki instalacyjne (np. dyskietki, CD-ROM) i dokumentacja. W przypadku ujawnienia w okresie gwarancji wad materiału lub wykonania, Nabywcy przysługuje prawo wymiany wadliwych nośników lub dokumentacji, przy czym wadliwe produkty muszą być zwrócone. Gwarancją nie są objęte jakiekolwiek uszkodzenia wykonane celowo, przypadkowo lub na skutek innych podobnych zdarzeń.

§6.

Sprzedawca zapewnia bezpłatne usuwanie wad uniemożliwiających eksploatację sprzętu zgodnie z przeznaczeniem określonym w Podręczniku Użytkownika, a ujawnionych w okresie objętym gwarancją.

§7.

Do realizacji uprawnień wynikających z gwarancji Nabywca powinien dostarczyć sprzęt objęty gwarancją do firmy GRAVIS w oryginalnym opakowaniu. Nierozłączną część sprzętu stanowią sterowniki do poszczególnych podzespołów i akcesoriów zestawu komputerowego.

§8.

Termin naprawy gwarancyjnej sprzętu wynosi 21 dni (w okres naprawy nie wlicza się sobót, niedziel, oraz dni świątecznych i ustawowo wolnych od pracy) i liczy się od momentu przyjęcia sprzętu do momentu wysłania jej do Nabywcy albo odbioru jej przez Nabywcę w pierwszym możliwym terminie. W przypadku, gdy zachodzi konieczność dokonania skomplikowanej naprawy, a także, gdy konieczne jest sprowadzenie części zamiennych z zagranicy, Sprzedawca, po poinformowaniu Nabywcy, może przedłużyć o nie więcej niż 14 dni termin naprawy, w zakresie niezbędnym do niezwłocznego jej dokonania, zaś w przypadku konieczności sprowadzenia części spoza Unii Europejskiej, o nie więcej niż 28 dni. W takiej sytuacji Sprzedawca może użyczyć do dyspozycji Nabywcy sprzęt zastępczy.

a) W czas naprawy gwarancyjnej nie wlicza się czasu transportu urządzenia z serwisu firmy GRAVIS do punktu serwisu gwarancyjnego producenta lub dystrybutora.

b) Okres naprawy gwarancyjnej przedłuża odpowiednio czas udzielonej gwarancji od chwili dostarczenia sprzętu do punktu serwisu gwarancyjnego do chwili powiadomienia klienta o dokonaniu naprawy – osoba wydająca sprzęt, umieszcza na gwarancji stosowną adnotację o przedłużeniu gwarancji.

c) Firma GRAVIS nie ponosi odpowiedzialności za czas naprawy sprzętu objętego gwarancją producenta, jeśli takowa została wydana klientowi. Klient dostarczając sprzęt objęty gwarancją producenta obciążony zostaje kosztami związanymi z transportem uszkodzonego urządzenia do punktu serwisu gwarancyjnego.

§9.

W przypadkach, gdy usunięcie wady nie jest możliwe lub wiązałoby się z nadmiernymi kosztami, Sprzedawca może wymienić sprzęt na wolny od wad lub zwrócić uiszczoną zapłatę według aktualnie obowiązującej ceny detalicznej, nie mniejszej jednak niż faktycznie uiszczona cena zakupu.

§10.

Zasięg ochrony gwarancyjnej obejmuje terytorium Unii Europejskiej.

§11.

Niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy w czasie transportu własnego Nabywcy, obciąża Nabywcę sprzętu.

§12.

a) Nabywca powinien na własny koszt dokonywać stosownych przeglądów, konserwacji i czyszczenia sprzętu jak również wymiany materiałów eksploatacyjnych.

b) W okresie gwarancyjnym dopuszczalne jest stosowanie tylko oryginalnych materiałów eksploatacyjnych producenta urządzenia lub zalecanych przez producenta urządzenia. materiałów przypadku dostarczenia urządzenia do serwisu z nieoryginalnymi materiałami eksploatacyjnymi producent ma prawo do wymiany materiałów eksploatacyjnych na właściwe, przy czym całością kosztów takowej operacji zostaje obciążony Nabywca.

§13.

Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń lub nieprawidłowego działania sprzętu wynikającego z:

a) Uszkodzeń chemicznych, mechanicznych i wywołanych nimi wad (w tym powstałych np. podczas transportu własnego Nabywcy),

b) Uszkodzeń wynikających z eksploatacji sprzętu w warunkach, które nie odpowiadają normom określonym w otrzymanej dokumentacji, w tym używania nieoryginalnych materiałów eksploatacyjnych,

c) Uszkodzeń powstałych na skutek nieprzestrzegania powszechnych zasad eksploatacji sprzętu elektromechanicznego oraz wszelkich innych uszkodzeń powstałych z winy lub niewiedzy Nabywcy.

Z gwarancji wyłączone są przypadki uszkodzeń niezależnych od eksploatacji (powódź, piorun, przepięcie, itp.).

§14.

Sprzedawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu udzielonej gwarancji za szkody powstałe w wyniku niewłaściwej pracy oprogramowania firm trzecich, użytkowanego na zakupionym sprzęcie.

Sprzedawca nie gwarantuje trwałości danych zapisanych na nośnikach magnetycznych i optycznych w przypadku ich uszkodzenia w sposób mechaniczny lub też na skutek niewłaściwego posługiwania się sprzętem (zaleca się wykonanie kopii zapasowych danych z dysku twardego).

§15.

W przypadku uszkodzenia podzespołów komputera, a w szczególności dysku twardego, osoba oddająca sprzęt powinna liczyć się z możliwością utraty danych z nośnika magnetycznego (ustrzec się takiego przypadku można poprzez wykonanie kopii dysku lub skopiowanie najważniejszych danych na dyskietki, streamer, inny dysk twardy, itp. – czynność tą należy wykonać we własnym zakresie).

§16.

Sprzedawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za uszczerbek na zdrowiu, jeżeli wynika on z niewłaściwego posługiwania się sprzętem.

§17.

Nabywca traci gwarancję w razie:
a) Podjęcia próby rozbudowy zakupionego sprzętu samodzielnie lub poprzez niepowołane osoby;

b) Naruszenia plomb umieszczonych na sprzęcie lub podzespołach wchodzących w jego skład;

c) Wszelkich prób napraw podejmowanych przez Nabywcę lub poprzez niepowołane osoby;

d) Użycia regenerowanych podzespołów i materiałów eksploatacyjnych.

§18.

Dostarczony do naprawy sprzęt podlega standardowym testom. W przypadku, gdy testy nie wykażą żadnych wad i usterek lub zostaną wykryte wady i usterki nie wchodzące w zakres niniejszej gwarancji kosztami wyżej wymienionych czynności zostanie obciążony Nabywca (np. dotyczy to nieprawidłowej konfiguracji oprogramowania lub zawirusowanej pamięci, dysku twardego, dyskietek itp.), o ile Nabywca wyrazi na te koszty zgodę.

§19.

W razie utraty Karty Gwarancyjnej następuje utrata uprawnień z tytułu udzielonej gwarancji; duplikaty kart gwarancyjnych bądź dokumenty zastępcze nie będą wystawiane. Utrata uprawnień z tytułu niniejszej gwarancji, nie powoduje utraty przez Nabywcę gwarancji przysługującej mu na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

§20.

Wszelkie czynności nie związane z naprawą, tj.;

a) Konfiguracja sprzętu (SETUP, BIOS), optymalizacja pamięci, instalacja oraz optymalizacja systemu operacyjnego (pliki CONFIG.SYS, AUTOEXEC.BAT, WIN.INI, SYSTEM.INI itp.), innych programów itp.,

b) Usunięcie tzw. „wirusów komputerowych”,

c) Czyszczenie i konserwacja, kontrola sprawności,

d) Wymiana części eksploatacyjnych

nie są objęte niniejszą gwarancją i będą wykonywane odpłatnie.

§22.

W przypadku zakupu towaru przez internet, Nabywca ma możliwość, poprzez złożenie pisemnego oświadczenia, odstąpienia od umowy w terminie 10 dni od otrzymania przesyłki.

§23.

Niniejsza Karta Gwarancyjna nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Nabywcy wynikających z niezgodności towaru z umową.

§24.

We wszelkich sprawach nieuregulowanych powyżej mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa powszechnie obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§25.

Poprzez nie zgłoszenie zastrzeżeń w przeciągu 10 dni od odbioru towaru, Nabywca oświadcza, iż nabyty sprzęt nie posiadał zainstalowanego żadnego oprogramowania za wyjątkiem zakupionego wraz ze sprzętem, wymienionego w jednej z pozycji na fakturze zakupowej.