Kraszewskiego 12, Poznań
618470202

Informatyka w biznesie

Informatyka w biznesie

B2B- co to jest?
B2B jak sama nazwa wskazuje (business to business) jest umową współpracy, wykonania jakiejś usługi pomiędzy dwiema firmami. Umowa ta może być zawarta zarówno pisemnie, jak i słownie. Jeśli chodzi o świat IT jest bardzo popularna.

Praca w IT na podstawię B2B
Jednym z podstawowych powodów, dla których B2B tak chętnie wybierane jest przez informatyków jest szansa zarobienia większych pieniędzy za wykonywanie tej samej pracy. Różnice w kwotach wynikają przede wszystkim ze zobowiązań pracodawcy w przypadku takiej współpracy – to do wykonującego zlecenie informatyka będzie należał obowiązek pokrycia kosztów ZUS czy płacenie podatków, co wiąże się oczywiście z większą odpowiedzialnością ale i swobodą prowadzenia własnej działalności.

W B2B to nie firma zlecająca, a sam informatyk decyduje o swoim czasie pracy i choć oczywiście większość zleceń jest opatrzona terminami ukończenia, sama praca jest znacznie bardziej elastyczna. B2B jest też bardziej ekonomicznym rozwiązaniem zarówno dla pracodawcy (umowa jest wliczana w koszt, VAT jest po stronie pracownika), jak pracownika (więcej pieniędzy w kieszeni — koszty to ZUS, podatek dochodowy oraz księgowość). 

Relacja z pracodawcą przy współpracy B2B
Umowa B2B zakłada współpracę pomiędzy dwoma równorzędnymi podmiotami. To znaczy, że nie powinniśmy nawet używać słowa „pracodawca”, ponieważ nie powstaje stosunek pracy. Wobec tego nie jesteś podwładnym drugiej strony, a jedynie świadczysz jej pewną usługę lub usługi.

Jakie korzyści w strukturze B2B?
W branży IT struktura B2B jest dość powszechnie stosowana i co więcej, wymuszana przez samych współpracowników oraz konkurencję rynkową. Ma to też swoje uzasadnienie w sposobie działania i naturze projektów informatycznych. Nie bez znaczenia jest również uzasadnienie ekonomiczne jej stosowania w postaci niższych kosztów PIT i ZUS.

Umowa B2B daje poczucie kontroli

Umowa B2B daje za to o wiele większą kontrolę nad swoimi zarobkami i czasem pracy.Umowa B2B pozwala na zwiększenie swoich dochodów. Nie jest powiązana z podatkiem od dochodu.

Pracownik na umowie B2B w porównaniu dostaje większy dochód „na rękę”, niż gdyby był zatrudniony na umowie o pracę.  Wymaga jednak minimalnego obeznania w księgowości, ponieważ przenosi odpowiedzialność z pracodawcy na pracownika.

Kontrakt B2B – plusy

• brak zależności,

• możliwość ukierunkowania swojego rozwoju we właściwą dla siebie stronę,

• elastyczność działania,

Related Posts
Leave a Reply