Kraszewskiego 12, Poznań
618470202

Misja i cele

Misja naszej firmy oparta jest na pięciu fundamentach:

  • pomoc w osiągnięciu sukcesu naszych Klientów,
  • zagwarantowanie Klientowi możliwie jak najszybszego dostępu do innowacyjnych technologii informatycznych,
  • umożliwienie dostępu do danych niezbędnych w szybkim podejmowaniu trafnych decyzji,
  • czynne uczestniczenie w projektach realizowanych przez firmy, z którymi współpracujemy,
  • kreowanie wizerunku firmy na lidera rynku usług informatycznych.

Firma „GRAVIS ” jest jedną z pierwszych profesjonalnych firm w Poznaniu świadczących w sposób komplementarny, w formie outsourcingu, usługi z zakresu zakupów produktów, towarów i usług IT niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania każdej jednostki organizacyjnej bez względu na jej wielkość czy status prawny.
Podstawową ideą przyświecającą naszej firmie jest dostarczenie każdemu podmiotowi gospodarczemu, działającemu na terenie województwa wielkopolskiego, niezależnie od rodzaju i charakteru prowadzonej działalności, najlepszego produktu, towaru lub usługi po najniższych cenach.

Nasza działalność koncentruje się na outsourcingu IT. Outsourcing jest dziś rozwiązaniem zarządczym i powszechnie wykorzystywanym zarówno przez małe, jak i duże jednostki organizacyjne na całym świcie. Współczesny outsourcing uważany jest za główne narzędzie biznesowe służące poprawie konkurencyjności, wydajności i efektywności organizacji.
W ramach outsourcingu IT – jesteśmy w stanie zaoferować naszym Kontrahentom najbardziej optymalną ofertę na rynku.