449 

Rachmistrz nexo

Produkty InsERT

Rachmistrz nexo to system obsługi uproszczonej księgowości, przeznaczony dla firm prowadzących księgę przychodów i rozchodów lub rozliczających się w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Bogata funkcjonalność i prosta, intuicyjna obsługa to atuty, które sprawiają, że ewidencja księgowa z Rachmistrzem nexo przebiega szybko i sprawnie.

- +

Description

Rachmistrz nexo to system obsługi uproszczonej księgowości, przeznaczony dla firm prowadzących księgę przychodów i rozchodów lub rozliczających się w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Bogata funkcjonalność i prosta, intuicyjna obsługa to atuty, które sprawiają, że ewidencja księgowa z Rachmistrzem nexo przebiega szybko i sprawnie.

Rachmistrz nexo został wyposażony w szereg rozbudowanych funkcji ułatwiających prowadzenie księgowości (od ewidencji VAT, umów i płac, środków trwałych i pojazdów, przez wystawianie deklaracji skarbowych i ZUS, operacje kasowe i operacje na rachunkach bankowych, po rozliczanie rozrachunków). Zaletami programu są m.in. automatyczna dekretacja dokumentów oraz elastyczna obsługa finansów i rozrachunków.

Rachmistrz nexo jest częścią InsERT nexo – zintegrowanego pakietu, w którego skład wchodzą również: Subiekt nexo – system obsługi sprzedaży i gospodarki magazynowej, Rewizor nexo – system finansowo-księgowy, Gratyfikant nexo – system kadrowo-płacowy oraz Gestor nexo – system zarządzania relacjami z klientami.

Najważniejsze możliwości Rachmistrza nexo:

– prowadzenie księgi przychodów i rozchodów lub ewidencji podatku zryczałtowanego (płynne przejście między różnymi formami księgowości); – ewidencja i rozliczanie ewidencji VAT: zakupów, sprzedaży (w tym sprzedaż marża), rozliczenia metodą kasową, korekty VAT nieterminowych płatności z możliwością tworzenia zapisów na podstawie JPK_V7 i wcześniejszych plików JPK_VAT; – ewidencja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (naliczanie i dekretacja amortyzacji z uwzględnieniem kosztów przypadających na miejsca użytkowania, wydruk tabeli i planów amortyzacji), a także ewidencja wyposażenia i remanentów; – podstawowa obsługa wynagrodzeń: ewidencja osobowa, umów cywilnoprawnych oraz umów o pracę; – zaawansowany system rozliczeń właścicielskich: od składek ZUS wspólnika, poprzez ewidencję przychodów z innych źródeł (EP), do odliczeń i obniżek podatku związanych z różnymi ulgami, w tym darowizny związanej z walką z COVID-19; – na potrzeby podatku zryczałtowanego obsługa nowej 15-procentowej stawki obowiązującej od 1 stycznia 2021; – ewidencja i rozliczanie pojazdów prywatnych wykorzystywanych do działalności gospodarczej oraz pojazdów firmowych z możliwością częściowego bądź pełnego odliczenia VAT; – obsługa dowodów wewnętrznych – dokumentów własnych podmiotu dotyczących operacji zachodzących wewnątrz firmy; – obsługa operacji kasowych gotówkowych i bezgotówkowych (płatność kartą płatniczą, bony), raporty kasowe; – obsługa operacji związanych z rachunkami bankowymi, polecenia przelewu standardowe, ZUS, podatkowe z wykorzystaniem bankowości elektronicznej (off-line i on-line); – księgowy ślad rewizyjny, czyli możliwość analizowania działań użytkowników w głównych ewidencjach księgowych przez uprawnione osoby; – ewidencja i rozliczanie rozrachunków, naliczanie różnic kursowych, integracja z zapisami księgowymi KPiR oraz z zapisami VAT; – wystawianie i wydruk deklaracji skarbowych rozliczających podatek dochodowy wspólników i pracowników; – rozliczanie podatku VAT plikiem JPK_V7, obowiązującym od października 2020; – wystawianie deklaracji ZUS (RCA, RZA, DRA) oraz możliwość eksportu do programu Płatnik; – automatyczna dekretacja do KPiR lub EP oraz rejestrów VAT za pomocą definiowalnych schematów; – integracja z systemem sprzedaży Subiekt nexo; – możliwość pracy jednostanowiskowej bądź sieciowej; – szerokie wsparcie w generowaniu pliku JPK_V7 i jego obowiązkowej wysyłki do Ministerstwa Finansów; – generowanie ksiąg oraz dowodów księgowych do plików JPK i dostarczanie ich na potrzeby kontroli skarbowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub na informatycznych nośnikach danych; – wsparcie dla procedury centralnego rozliczania VAT, gdzie ewidencja prowadzona jest w jednostce podrzędnej, a rozliczenia dokonane są w jednostce centralnej (np. jednostki samorządu terytorialnego, którym podlegają szkoły, zakłady użyteczności publicznej itp.); – badanie statusu kontrahentów na podstawie danych GUS, portali Ministerstwa Finansów dotyczących NIP i VAT, Białej listy podatników, bazy aktywnych podatników VIES oraz rejestru kaucji gwarancyjnych; – komunikacja z klientami i pracownikami za pomocą wbudowanego klienta poczty i SMS; – biblioteka załączników umożliwiająca ewidencjonowanie zewnętrznych plików (np. umów w formacie PDF) – limit 1000 załączników.

Obsługa RODO

– cele i zgody na przetwarzanie danych;

– obowiązki informacyjne; – ochrona danych; – prawo do zapomnienia (anonimizacja).

There are no reviews yet.

Be the first to review “Rachmistrz nexo”