1199 

Rewizor nexo

Produkty InsERT

Rewizor nexo to nowoczesny system wspomagający prowadzenie pełnej księgowości. Zastosowane technologie i rozwiązania interfejsowe sprawiają, że obsługa księgowa firmy staje się wygodniejsza i szybsza.

- +

Description

Rewizor nexo to nowoczesny system wspomagający prowadzenie pełnej księgowości. Zastosowane technologie i rozwiązania interfejsowe sprawiają, że obsługa księgowa firmy staje się wygodniejsza i szybsza.

Rewizor nexo wspiera księgowych na każdym etapie pracy: od zarządzania planami kont, dekretacji i księgowania, poprzez ewidencje VAT, pojazdów, umów i płac, obsługę środków trwałych, po wystawianie deklaracji skarbowych, operacje kasowe i operacje na rachunkach bankowych oraz ewidencjonowanie i rozliczanie rozrachunków. Mimo bogatej funkcjonalności wyróżnia się prostą, intuicyjną obsługą.

Rewizor nexo jest częścią InsERT nexo – zintegrowanego pakietu, w którego skład wchodzą również: Subiekt nexo – system obsługi sprzedaży i gospodarki magazynowej, Rachmistrz nexo – program do prowadzenia uproszczonej księgowości, Gratyfikant nexo – system kadrowo-płacowy oraz Gestor nexo – system zarządzania relacjami z klientami.

Najważniejsze możliwości Rewizora nexo:

– płynna zmiana z księgowości uproszczonej na księgi rachunkowe; – obsługa etapowej pracy na okresie obrachunkowym: otwarcie i zamknięcie ksiąg; kwalifikowanie zapisów do „13. miesiąca”; – elastyczne zarządzanie planami kont: możliwość generowania wzorcowego planu kont, przeniesienia z innego okresu obrachunkowego, automatyczne tworzenie kont kartotekowych, obsługa kont pozabilansowych; – rozbudowana dekretacja (podział dokumentów na dekrety i polecenia księgowania), różne stany dokumentu (w przygotowaniu, zatwierdzony i zaksięgowany), zaawansowana kontrola kręgu kosztów; – ewidencja i rozliczanie ewidencji VAT: zakupów, sprzedaży (w tym sprzedaż marża), rozliczenia metodą kasową, korekty VAT nieterminowych płatności z możliwością tworzenia zapisów na podstawie JPK_V7 i wcześniejszych plików JPK_VAT; – ewidencja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (naliczanie i dekretacja amortyzacji z uwzględnieniem kosztów przypadających na miejsca użytkowania, wydruk tabeli i planów amortyzacji), a także ewidencja wyposażenia i remanentów; – rozbudowana sprawozdawczość finansowa – dostosowanie sprawozdań do własnych potrzeb; – podstawowa ewidencja wynagrodzeń: ewidencja osobowa, umów cywilnoprawnych oraz umów o pracę; – zaawansowany system rozliczeń właścicielskich: od składek ZUS wspólnika do odliczeń i obniżek podatku związanych z różnymi ulgami, w tym darowizny przekazanej na rzecz walki z COVID-19; – ewidencja i rozliczanie pojazdów prywatnych wykorzystywanych do działalności gospodarczej oraz pojazdów firmowych z możliwością częściowego bądź pełnego odliczenia VAT; – obsługa dowodów wewnętrznych – dokumentów własnych podmiotu dotyczących operacji zachodzących wewnątrz firmy; – obsługa operacji kasowych gotówkowych i bezgotówkowych (płatność kartą płatniczą, bony), raporty kasowe; – obsługa operacji związanych z rachunkami bankowymi, polecenia przelewu standardowe, ZUS, podatkowe z wykorzystaniem bankowości elektronicznej (offline i online); – ewidencja i rozliczanie rozrachunków, integracja z zapisami na konta; – rozliczanie podatku VAT plikiem rozliczeniowym JPK_V7; – wystawianie i wydruk deklaracji skarbowych rozliczających podatek dochodowy wspólników i pracowników, podatek CIT (dla osób prawnych) oraz podatek VAT; – wystawianie deklaracji ZUS (RCA, RZA, DRA) z możliwością eksportu do programu Płatnik; – automatyczna dekretacja dokumentów księgowych oraz rejestrów VAT za pomocą definiowalnych schematów; – integracja z systemami sprzedaży Subiekt nexo i Subiekt 123; – możliwość pracy jednostanowiskowej bądź sieciowej; – obsługa pliku JPK_V7 wraz z deklaracją i ich wysyłka do Ministerstwa Finansów; – generowanie ksiąg oraz dowodów księgowych do plików JPK i dostarczanie ich na potrzeby kontroli skarbowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub na informatycznych nośnikach danych; – wsparcie dla procedury centralnego rozliczania VAT, gdzie ewidencja prowadzona jest w jednostce podrzędnej, a rozliczenia dokonane są w jednostce centralnej (np. jednostki samorządu terytorialnego, którym podlegają szkoły, zakłady użyteczności publicznej itp.); – badanie statusu kontrahentów na podstawie danych GUS, portali Ministerstwa Finansów dotyczących NIP i VAT, Białej listy podatników, bazy aktywnych podatników VIES oraz rejestru kaucji gwarancyjnych; – komunikacja z klientami i pracownikami za pomocą wbudowanego klienta poczty i SMS; – biblioteka załączników umożliwiająca ewidencjonowanie zewnętrznych plików (np. umów w formacie PDF) – limit 1000 załączników.

Obsługa RODO:

– cele i zgody na przetwarzanie danych; – obowiązki informacyjne; – ochrona danych; – prawo do zapomnienia (anonimizacja).

There are no reviews yet.

Be the first to review “Rewizor nexo”