1199 

Rewizor nexo

Produkty InsERT

Rewizor nexo to nowoczesny system wspomagający prowadzenie pełnej księgowości. Zastosowane technologie i rozwiązania interfejsowe sprawiają, że obsługa księgowa firmy staje się wygodniejsza i szybsza.

- +

Description

Rewizor nexo to nowoczesny system wspomagający prowadzenie pełnej księgowości. Zastosowane technologie i rozwiązania interfejsowe sprawiają, że obsługa księgowa firmy staje się wygodniejsza i szybsza.

Rewizor nexo wspiera księgowych na każdym etapie pracy: od zarządzania planami kont, dekretacji i księgowania, poprzez ewidencje VAT, pojazdów, umów i płac, obsługę środków trwałych, po wystawianie deklaracji skarbowych, operacje kasowe i operacje na rachunkach bankowych oraz ewidencjonowanie i rozliczanie rozrachunków. Mimo bogatej funkcjonalności wyróżnia się prostą, intuicyjną obsługą.

Rewizor nexo jest częścią InsERT nexo – zintegrowanego pakietu, w którego skład wchodzą również: Subiekt nexo – system obsługi sprzedaży i gospodarki magazynowej, Rachmistrz nexo – program do prowadzenia uproszczonej księgowości, Gratyfikant nexo – system kadrowo-płacowy oraz Gestor nexo – system zarządzania relacjami z klientami.

Najważniejsze możliwości Rewizora nexo:

– płynna zmiana z księgowości uproszczonej na księgi rachunkowe;

– obsługa etapowej pracy na okresie obrachunkowym: otwarcie i zamknięcie ksiąg; kwalifikowanie zapisów do „13. miesiąca”;

– elastyczne zarządzanie planami kont: możliwość generowania wzorcowego planu kont, przeniesienia z innego okresu obrachunkowego, automatyczne tworzenie kont kartotekowych, obsługa kont pozabilansowych;

– rozbudowana dekretacja (podział dokumentów na dekrety i polecenia księgowania), różne stany dokumentu (w przygotowaniu, zatwierdzony i zaksięgowany), zaawansowana kontrola kręgu kosztów;

– ewidencja i rozliczanie ewidencji VAT: zakupów, sprzedaży (w tym sprzedaż marża), rozliczenia metodą kasową, korekty VAT nieterminowych płatności z możliwością tworzenia zapisów na podstawie JPK_V7 i wcześniejszych plików JPK_VAT;

– ewidencja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (naliczanie i dekretacja amortyzacji z uwzględnieniem kosztów przypadających na miejsca użytkowania, wydruk tabeli i planów amortyzacji), a także ewidencja wyposażenia i remanentów;

– rozbudowana sprawozdawczość finansowa – dostosowanie sprawozdań do własnych potrzeb;

– podstawowa ewidencja wynagrodzeń: ewidencja osobowa, umów cywilnoprawnych oraz umów o pracę;

– zaawansowany system rozliczeń właścicielskich: od składek ZUS wspólnika do odliczeń i obniżek podatku związanych z różnymi ulgami, w tym darowizny przekazanej na rzecz walki z COVID-19;

– ewidencja i rozliczanie pojazdów prywatnych wykorzystywanych do działalności gospodarczej oraz pojazdów firmowych z możliwością częściowego bądź pełnego odliczenia VAT;

– obsługa dowodów wewnętrznych – dokumentów własnych podmiotu dotyczących operacji zachodzących wewnątrz firmy;

– obsługa operacji kasowych gotówkowych i bezgotówkowych (płatność kartą płatniczą, bony), raporty kasowe;

– obsługa operacji związanych z rachunkami bankowymi, polecenia przelewu standardowe, ZUS, podatkowe z wykorzystaniem bankowości elektronicznej (offline i online);

– ewidencja i rozliczanie rozrachunków, integracja z zapisami na konta;

– rozliczanie podatku VAT plikiem rozliczeniowym JPK_V7;

– wystawianie i wydruk deklaracji skarbowych rozliczających podatek dochodowy wspólników i pracowników, podatek CIT (dla osób prawnych) oraz podatek VAT;

– wystawianie deklaracji ZUS (RCA, RZA, DRA) z możliwością eksportu do programu Płatnik;

– automatyczna dekretacja dokumentów księgowych oraz rejestrów VAT za pomocą definiowalnych schematów;

– integracja z systemami sprzedaży Subiekt nexo i Subiekt 123;

– możliwość pracy jednostanowiskowej bądź sieciowej;

– obsługa pliku JPK_V7 wraz z deklaracją i ich wysyłka do Ministerstwa Finansów;

– generowanie ksiąg oraz dowodów księgowych do plików JPK i dostarczanie ich na potrzeby kontroli skarbowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub na informatycznych nośnikach danych;

– wsparcie dla procedury centralnego rozliczania VAT, gdzie ewidencja prowadzona jest w jednostce podrzędnej, a rozliczenia dokonane są w jednostce centralnej (np. jednostki samorządu terytorialnego, którym podlegają szkoły, zakłady użyteczności publicznej itp.);

– badanie statusu kontrahentów na podstawie danych GUS, portali Ministerstwa Finansów dotyczących NIP i VAT, Białej listy podatników, bazy aktywnych podatników VIES oraz rejestru kaucji gwarancyjnych;

– komunikacja z klientami i pracownikami za pomocą wbudowanego klienta poczty i SMS;

– biblioteka załączników umożliwiająca ewidencjonowanie zewnętrznych plików (np. umów w formacie PDF) – limit 1000 załączników.

Obsługa RODO:

– cele i zgody na przetwarzanie danych;

– obowiązki informacyjne;

– ochrona danych;

– prawo do zapomnienia (anonimizacja).

There are no reviews yet.

Be the first to review “Rewizor nexo”