Kraszewskiego 12, Poznań
618470202

SQL

SQL(structured query language)– jest deklaratywnym językiem programowania, jest używany do tworzenia, zarządzania bazami danych, a także umieszczania, modyfikacji i pobierania z nich informacji za pomocą skryptów SQL– tzw. zapytań do serwera baz danych. 

Administrujemy bazami danych na zlecenie klienta, a zakres usług wygląda następująco 

 •  Projektowanie baz danych- tworzenie tabel, relacji między nimi.
Rozsądnym krokiem podczas tworzenia bazy danych jest zaplanowanie m.in. tego jakie dane chcemy przechowywać, ile pamięci będą potrzebowały, a także jak szybko i w jakiej ilości dane będą do niej przyrastać. Zdarza się także, że w kilku różnych tabelach znajduje się ta sama informacja np. Identyfikator klienta. Na tej podstawie można stworzyć relację między tabelami i łączyć informacje z różnych tabel, o różnej zawartości, ale dotyczących konkretnej osoby czy produktu etc.

 •  Przebudowa struktury baz danych
W każdej chwili, gdy zajdzie taka potrzeba można zmodyfikować tabele w bazie danych, zmieniać nazwy, dodawać lub usuwać kolumny, ich właściwości oraz typ.

 •  Przesyłanie, aktualizacja danych w bazie
Zawartość bazy danych może być dodawana lub usuwana zarówno z poziomu systemu zarządzania bazą danych, jak i np. z poziomu formularza na stronie internetowej – Gdy ktoś rejestruje się na stronie i podaje informacje takie jak login, e-mail, hasło itp.

 •  Wykonywanie kopii zapasowych
W przypadku awarii serwera, dysku, uszkodzenia samej bazy, wykonywanie cyklicznych kopii zapasowych na różnych nośnikach minimalizuje ryzyko utraty danych.

 •  Migracja baz danych między platformami
Istnieje możliwość przenoszenia baz danych między serwerami zarówno między fizycznymi serwerami znajdującymi się w firmie, jak i na serwerach wirtualnych w chmurze. Znajdujących się na platformach takich jak m.in. AWS – Amazon Web Services, Microsoft Azure.

 •  Archiwizacja
Gdy baza danych zaczyna zawierać duże ilości danych, koniecznością może okazać się archiwizacja kopii zapasowych.

 •  Przygotowanie planu Disaster Recovery
Procedury, w przypadku awarii, dotyczące zabezpieczenia danych, a następnie jak najszybszej naprawy bazy i przywrócenia do niej danych. Wszystko to aby zminimalizować ewentualne straty. Spowodowane brakiem dostępu do kluczowych informacji.

 •  Przygotowanie odpowiednich zapytań do baz danych w celu wydajnego użycia zawartych w niej danych, np. wyświetlania ich na stronach www lub np. Przez pracowników w programach księgowych itp.
W dowolnym momencie dane zawarte w bazie danych mogą być odczytane, a odpowiednia filtracja wyników zapytań pozwoli na odczytywanie najważniejszych i potrzebnych w danym momencie informacji.

 •  Tworzenie/zarządzanie użytkownikami- możliwość przypisania uprawnień do poszczególnych baz danych, tabel, a nawet kolumn w tabeli.
Odpowiednie zarządzanie użytkownikami bazy danych pozwala na zachowaniu maksymalnego bezpieczeństwa informacji przed wglądem niepowołanych osób trzecich lub przypadkowego usunięcia, nadpisania lub przypadkowego naruszenia struktury danych przez nieostrożnego pracownika.