SQL

SQL(structured query language)– jest deklaratywnym językiem programowania, jest używany do tworzenia, zarządzania bazami danych, a także umieszczania, modyfikacji i pobierania z nich informacji za pomocą skryptów SQL– tzw. zapytań do serwera baz danych. 

Administrujemy bazami danych na zlecenie klienta, a zakres usług wygląda następująco 

 •  Projektowanie baz danych- tworzenie tabel, relacji między nimi.
Rozsądnym krokiem podczas tworzenia bazy danych jest zaplanowanie m.in. tego jakie dane chcemy przechowywać, ile pamięci będą potrzebowały, a także jak szybko i w jakiej ilości dane będą do niej przyrastać. Zdarza się także, że w kilku różnych tabelach znajduje się ta sama informacja np. Identyfikator klienta. Na tej podstawie można stworzyć relację między tabelami i łączyć informacje z różnych tabel, o różnej zawartości, ale dotyczących konkretnej osoby czy produktu etc.

 •  Przebudowa struktury baz danych
W każdej chwili, gdy zajdzie taka potrzeba można zmodyfikować tabele w bazie danych, zmieniać nazwy, dodawać lub usuwać kolumny, ich właściwości oraz typ.

 •  Przesyłanie, aktualizacja danych w bazie
Zawartość bazy danych może być dodawana lub usuwana zarówno z poziomu systemu zarządzania bazą danych, jak i np. z poziomu formularza na stronie internetowej – Gdy ktoś rejestruje się na stronie i podaje informacje takie jak login, e-mail, hasło itp.

 •  Wykonywanie kopii zapasowych
W przypadku awarii serwera, dysku, uszkodzenia samej bazy, wykonywanie cyklicznych kopii zapasowych na różnych nośnikach minimalizuje ryzyko utraty danych.

 •  Migracja baz danych między platformami
Istnieje możliwość przenoszenia baz danych między serwerami zarówno między fizycznymi serwerami znajdującymi się w firmie, jak i na serwerach wirtualnych w chmurze. Znajdujących się na platformach takich jak m.in. AWS – Amazon Web Services, Microsoft Azure.

 •  Archiwizacja
Gdy baza danych zaczyna zawierać duże ilości danych, koniecznością może okazać się archiwizacja kopii zapasowych.

 •  Przygotowanie planu Disaster Recovery
Procedury, w przypadku awarii, dotyczące zabezpieczenia danych, a następnie jak najszybszej naprawy bazy i przywrócenia do niej danych. Wszystko to aby zminimalizować ewentualne straty. Spowodowane brakiem dostępu do kluczowych informacji.

 •  Przygotowanie odpowiednich zapytań do baz danych w celu wydajnego użycia zawartych w niej danych, np. wyświetlania ich na stronach www lub np. Przez pracowników w programach księgowych itp.
W dowolnym momencie dane zawarte w bazie danych mogą być odczytane, a odpowiednia filtracja wyników zapytań pozwoli na odczytywanie najważniejszych i potrzebnych w danym momencie informacji.

 •  Tworzenie/zarządzanie użytkownikami- możliwość przypisania uprawnień do poszczególnych baz danych, tabel, a nawet kolumn w tabeli.
Odpowiednie zarządzanie użytkownikami bazy danych pozwala na zachowaniu maksymalnego bezpieczeństwa informacji przed wglądem niepowołanych osób trzecich lub przypadkowego usunięcia, nadpisania lub przypadkowego naruszenia struktury danych przez nieostrożnego pracownika.

Insert

Dhosting

StorageCraft
Insert
Dhosting
Microsoft


StorageCraft