Kraszewskiego 12, Poznań
618470202

StorageCraft

Oprogramowanie ShadowProtect SPX firmy StorageCraft to zestaw uniwersalnych narzędzi ochrony Twoich firmowych danych. Automatycznie tworzy backup wskazanych dysków nawet co 15 minut, nie wymagając działania administratora i bez konieczności przerywania pracy chronionej maszyny. 

ShadowProtect SPX chroni całą infrastrukturę od desktopów przez mobilne laptopy aż po serwery. Pozwala na zabezpieczenie maszyn fizycznych jak i środowisk wirtualnych pracujących na systemach Windows oraz Linux. Tworzone nim kopie bezpieczeństwa uwzględniają wszystkie dane chronionej maszyny: system operacyjny z konfiguracją i wszystkie aplikacje włącznie z bazami danych jak np. SQL, Exchange czy Oracle bez przerywania pracy użytkowników.  

ShadowProtect SPX Server

SZYBKI I PEWNY BACKUP  

Program ShadowProtect SPX został stworzony z myślą o systemach Windows oraz Linux, dlatego też najnowsza wersja umożliwia wykonywanie backupu obu systemów oraz zarządzanie nimi z poziomu jednej konsoli administracyjnej. Program pozwala rejestrować zmiany zachodzące na serwerze nawet w 15 minutowych odstępach tak, by w przypadku awarii dysku czy serwera zbackupowane dane były aktualne. Unikalne podejście do odzyskiwania danych po awarii umożliwia przywrócenie usług uszkodzonego serwera w zaledwie kilka minut, co ogranicza wpływ awarii na prowadzoną działalność do absolutnego minimum. W przypadku rozwiązań firmy StorageCraft backup obejmuje zawsze całą partycję – z wykorzystaniem technologii Microsoft VSS i tworzony jest tzw. obraz dysku. Dzięki temu powstaje kopia zapasowa wszystkich danych przechowywanych na serwerze, wszystkich aplikacji oraz samego systemu operacyjnego wraz z pełną konfiguracją. Zastosowanie technologii Microsoft VSS pozwala na wykonanie “zdjęcia” systemu w danej chwili, a tym samym umożliwia wykonanie tzw. hot backupu – archiwizacji otwartych baz danych jak MS SQL, Active Directory, SharePoint, Oracle czy MS Exchange. 

PRZECHOWYWANIE BACKUPU  

Tworzenie backupu łączy się zawsze z koniecznością przechowywania znacznej ilości danych. Aby ograniczyć ją do niezbędnego minimum zapewniającego jednak pełne bezpieczeństwo, w rozwiązaniach StorageCraft stosowana jest polityka konsolidacji i retencji tworzonych backupów. Administrator może zdecydować o łączeniu backupów inkrementacyjnych w jeden backup dzienny, a następnie w tygodniowy i miesięczny. Administrator może też decydować jak długo będą przechowywane poszczególne łańcuchy backupu i po jakim czasie usunąć te już niepotrzebne. Dzięki temu mechanizmowi administrator może efektywnie ograniczyć przyrastanie przechowywanych danych i w pełni zautomatyzować zarządzanie backupem. Backup może zostać utworzony na praktycznie dowolnym nośniku lub zasobie sieciowym. Dodatkowo, może być automatycznie replikowany do innej lokalizacji, aby zapewnić jego dostępność w razie zniszczenia lub uszkodzenia backupu podstawowego. Replikacja może być wykonana na dysk w sieci lokalnej, zasób FTP lub do chmury (funkcjonalność wymagająca dodatkowej licencji). 

BEZPIECZEŃSTWO BACKUPU 

Kluczową sprawą jest ochrona backupu przed dostępem osób niepowołanych. StorageCraft oferuje możliwość zaszyfrowania backupu jednym z 3 dostępnych algorytmów szyfrujących (m.in. AES 256) gwarantujących pełne bezpieczeństwo przechowywanych informacji. 

ODZYSKIWANIE DOSTĘPU DANYCH 

Najprostszym i najszybszym rozwiązaniem jest uruchomienie ostatniego poprawnego backupu w postaci maszyny wirtualnej z wykorzystaniem narzędzia StorageCraft VirtualBootTM. Technologia VirtualBoot pozwala w ciągu zaledwie kilku minut przywrócić do działania wirtualną kopię uszkodzonego serwera i umożliwić użytkownikom sieci normalną pracę. Narzędzie jest bardzo intuicyjne i nie wymaga specjalistycznej wiedzy z zakresu wirtualizacji. 

BŁYSKAWICZNE ODZYSKIWANIE DANYCH 

Rozwiązanie StorageCraft pozwala na pełne odtworzenie danych z backupowanego serwera nawet w kilkanaście minut od awarii! Jest to możliwe dzięki autorskiej technologii HeadStart Restore firmy StorageCraft.. Technologia ta pozwala na jednoczesne odtwarzanie backupu do wskazanej lokalizacji fizycznej lub wirtualnej, w czasie gdy backupowany serwer pracuje i tworzone są kolejne backupy przyrostowe. Dzięki takiemu rozwiązaniu, w momencie awarii administrator nie musi martwić się czasem potrzebnym na odtworzenie danych, ponieważ posiada już odtworzony cały backup. 

WIERNA KOPIA ZGROMADZONYCH DANYCH 

 StorageCraft pozwala na odtworzenie wiernej kopii uszkodzonego serwera na zupełnie nowym sprzęcie (tzw. bare-metal restore). Po uruchomieniu nowego komputera z płyty ratunkowej i wskazaniu backupu, który ma być odtworzony, wszystko dzieje się niemal całkowicie automatycznie. Warto podkreślić, że sprzęt na którym odtwarzany jest z backupu obraz serwera po awarii może być zupełnie inny niż ten, na którym pierwotnie działał serwer. Umożliwia to unikalna technologia Hardware Independent Restore (HIR) stosowana w systemach StorageCraft 

ZARZĄDZANIE ZADANIAMI BACKUPU  

StorageCraft ShadowProtect SPX wyposażony jest w system centralnego zarządzania. Administrator z poziomu jednej konsoli może skonfigurować zadania backupu na wszystkich stacjach roboczych i serwerach pracujących w sieci lokalnej, również z wykorzystaniem polityk dla wskazanych grup maszyn. Konsola umożliwia również zdalne monitorowanie zadań backupu dla wszystkich jednostek w sieci oraz generowanie powiadomień oraz szczegółowych raportów. 

Virtual ShadowProtect SPX 

BACKUP I PRZYWRACANIE DANYCH 

Virtual ShadowProtect SPX jest rozwiązaniem dedykowanym do backupu i przywracania danych po awarii systemu Windows w środowiskach wirtualnych: VMWare, MS Hyper-V, Citrix XenServer oraz Oracle VirtualBox. Dostępny jest w wersji dla zwirtualizowanych stacji roboczych i dla serwerów oraz oferuje funkcjonalność identyczną do rozwiązań StorageCraft ShadowPortect SPX w wersji Desktop i Server. Jedyna różnica sprowadza się do faktu, że programy w wersji ShadowProtect Desktop i Server mogą być wykorzystywane zarówno w środowiskach fizycznych jak i wirtualnych, podczas gdy Virtual ShadowProtect SPX pozwala na wykonanie backupu wyłącznie na maszynach wirtualnych. Co bardzo ważne, backupy utworzone na maszynie wirtualnej za pomocą programu Virtual ShadowProtect SPX mogą zostać przywrócone zarówno na maszynę wirtualną jak i na maszynę fizyczną. Podobnie backup utworzony rozwiązaniami ShadowProtect SPX w wersji Desktop i Server może być przywrócony zarówno na maszynę fizyczną jak i wirtualną. Backup w Virtual ShadowProtect SPX obejmuje zawsze dysk lub partycję, ponieważ tworzony jest tzw. obraz dysku. Backupowane są wszystkie zainstalowane na dysku programy oraz system operacyjny i jego ustawienia. Takie podejście daje 100% gwarancję, że wszystkie ważne dane zostaną podczas backupu uwzględnione, niezależnie od tego gdzie na dysku zostały zapisane. Do tworzenia obrazu dysku program ShadowProtect SPX wykorzystuje technologię Microsoft VSS, dzięki czemu jest możliwa archiwizacja otwartych plików czy aplikacji, jak również pracujących baz danych takich jak MS SQL, Active Directory, SharePoint, Oracle czy MS Exchange. 

STRATEGIE BACKUPU 

W zależności od wybranej strategii, pełny backup maszyny wirtualnej może zostać wykonany tylko jednorazowo lub może być wykonywany okresowo, w wybrane dni tygodnia czy miesiąca. Pozostałe backupy są backupami przyrostowymi , które są zwykle stosunkowo niewielkie i ich wykonywanie nie wpływa na bieżącą pracę. Pozwala to na wykonywanie regularnych backupów przyrostowych także w ciągu dnia (nawet co 15 minut), podczas normalnej pracy systemu, co ma ogromne znaczenie dla jakości ochrony zapewnianej przez system backupu ShadowProtect SPX. Utrata danych związana z ewentualną awarią jest znacznie mniejsza niż gdyby backup wykonywany był tylko raz dziennie w godzinach nocnych.  

PRZECHOWYWANIE BACKUPU 

Tworzenie backupu łączy się zawsze z koniecznością przechowywania znacznych ilości danych. Aby ograniczyć ich ilość do niezbędnego minimum w rozwiązaniach StorageCraft stosowane są mechanizmy konsolidacji i retencji tworzonych backupów. Administrator może zdefiniować własną politykę, określającą jak długo poszczególne kopie zapasowe powinny być przechowywane, po jakim czasie backupy przyrostowe z danego dnia mogą zostać skonsolidowane w jeden backup dzienny, dzienne w tygodniowy, a tygodniowe w jeden miesięczny. Dzięki temu mechanizmowi administrator może istotnie ograniczyć przyrastanie ilości przechowywanych danych w czasie i w pełni zautomatyzować zarządzanie backupem. Backup może zostać utworzony na praktycznie dowolnym nośniku lub zasobie sieciowym. Dodatkowo, może być automatycznie replikowany do innej lokalizacji, aby zapewnić jego dostępność w razie zniszczenia lub uszkodzenia backupu podstawowego. Replikacja może być wykonana na dysk w sieci lokalnej, na zasób FTP lub do chmury (funkcjonalność wymagająca dodatkowej licencji).  

BEZPIECZEŃSTWO BACKUPU 

Kluczową sprawą jest ochrona backupu przed dostępem osób niepowołanych. StorageCraft oferuje możliwość zaszyfrowania backupu jednym z 3 dostępnych algorytmów szyfrujących (m.in. AES 256) gwarantujących pełne bezpieczeństwo przechowywanych informacji. 

SKRÓCENIE CZASU ODZYSKIWANIA DANYCH 

Gdy dojdzie do awarii kluczowe znaczenie ma czas potrzebny na przywrócenie maszyny wirtualnej do pracy. Im krótszy, tym krótszy przestój w pracy firmy i mniejsze straty spowodowane przez awarię. Virtual ShadowProtect SPX oferuje kilka rozwiązań, które pozwalają na zminimalizowanie tego czasu do kilku lub kilkunastu minut, niezależnie od tego ile terabajtów danych obejmuje backup. Najprostszym i najszybszym rozwiązaniem jest uruchomienie ostatniego poprawnego backupu jako maszyny wirtualnej z wykorzystaniem narzędzia StorageCraft VirtualBootTM. Technologia VirtualBootTM pozwala w ciągu zaledwie kilku minut nawet mało doświadczonemu administratorowi przywrócić do działania wirtualną kopię uszkodzonego serwera i umożliwia normalną pracę użytkowników sieci. Jeżeli uszkodzona maszyna była serwerem plików bardzo prostym i szybkim sposobem na przywrócenie dostępu do jego danych jest podłączenie najbardziej aktualnego backupu tego serwera jako kolejnego dysku do dowolnego komputera w sieci, na którym zainstalowany jest ShadowProtect SPX i udostępnienie go użytkownikom. Operacja taka wymaga zaledwie kilku kliknięć myszką i zajmuje kilka minut. 

ODTWORZENIE BACKUPU NA DOWOLNEJ MASZYNIE FIZYCZNEJ 

Virtual ShadowProtect SPX pozwala na odtworzenie obrazu dysku (backupu) maszyny wirtualnej także na dowolnej maszynie fizycznej (tzw. bare-metal restore). Po uruchomieniu nowego komputera z płyty ratunkowej i wskazaniu backupu, który ma być odtworzony, wszystko dzieje się niemal całkowicie automatycznie. Co ważne sprzęt, na którym odtwarzany jest z backupu obraz dysku maszyny wirtualnej może być zupełnie inny niż sprzęt, na którym pierwotnie działała maszyna wirtualna. Umożliwia to unikalna technologia Hardware Independent RestoreTM (HIR) stosowana w systemach StorageCraft. 

CENTRALNE ZARZĄDZANIE 

Virtual ShadowProtect SPX wyposażony jest w system centralnego zarządzania. Administrator z poziomu jednej konsoli może skonfigurować zadania backupu na wszystkich stacjach roboczych i serwerach pracujących w sieci lokalnej, również z wykorzystaniem polityk dla wskazanych grup maszyn. Konsola umożliwia również zdalne monitorowanie zadań backupu dla wszystkich jednostek w sieci oraz generowanie powiadomień oraz szczegółowych raportów.