Kraszewskiego 12, Poznań
618470202

Zarządzanie dokumentami

Nieodłącznym elementem działalności każdego przedsiębiorstwa jest katalogowanie i archiwizowanie dokumentów różnego typu, które najczęściej przyjmują formę faktury, raportu, umowy, aneksu, rozporządzenia. Przechowywanie ich we właściwy sposób – a wbrew pozorom nie jest to zadaniem łatwym – stanowi gwarancję zabezpieczenia ważnych informacji oraz szybkiego dostępu do nich. 

Archiwizacja

Elektroniczne archiwum umożliwia przetwarzanie dokumentów papierowych znajdujących się w archiwach zakładowych w ich wersje cyfrowe. Dzięki połączeniu ze sobą urządzeń skanujących oraz szybkich baz danych Elektroniczne Archiwum stało się doskonałym narzędziem do archiwizacji dokumentów.Uporządkowane i odpowiednio zabezpieczone archiwum dokumentów to przede wszystkim spokój ducha i pewność, że dostęp do wrażliwej informacji posiadają tylko upoważnieni pracownicy, że mogą odnaleźć poszukiwane dokumenty w relatywnie krótkim czasie, nie tracąc go na przeszukiwanie stert niepoukładanych teczek czy segregatorów, a także gwarancja, że w razie wezwania ze strony urzędu lub sądu stosowne dokumenty zostaną odnalezione, i to bez zbędnej zwłoki.

Korzyści, jakie daje archiwizacja dokumentacji to przede wszystkim:

 • pełny nadzór nad posiadanymi zasobami informacyjnymi – obieg dokumentów i informacji odbywa się w kontrolowany sposób;

 • bezpieczeństwo i spokój ducha – wszystkie niezbędne dane są odpowiednio zabezpieczone przed wyciekiem, zmianą lub zniszczeniem;

 • wygoda i komfort korzystania z archiwum zakładowego oraz oszczędność czasu – wyszukiwanie odpowiednio zaindeksowanych dokumentów i informacji staje się prostą czynnością; archiwizacja akt gwarantuje tym samym większą wydajność pracowników, którzy nie tracą czasu na poszukiwania potrzebnych dokumentów;

 • oszczędność miejsca i pieniędzy – oznacza zwolnienie przestrzeni i wykorzystanie jej na działania tworzące wartość dla przedsiębiorstwa.

Segregator online

 • Segregatory 

W Elektronicznym archiwum podstawową jednostką do przetrzymywania danych jest segregator. To w segregatorze możemy dodawać dokumenty oraz podpinać do nich załączniki w postaci cyfrowej. Cały zbiór segregatorów tworzy półkę. Do półki możemy dodawać dowolną ilość segregatorów. 

Dodatkowym elementem przetrzymującym dokumenty z załącznikami są teczki. 

 • Archiwizacja danych 

Funkcjonalność polega na dodawaniu załączników (wszelkiego rodzaju pliki) do archiwum poprzez stronę WWW. Strona po dodaniu pliku tworzy link do Elektronicznego archiwum. W łatwy i szybki sposób możemy udostepniać różnorodne zasoby informacji wewnątrz firmy. 

Korzyści korzystania z zarządzania danymi online

 • Szybki dostęp 

Posiadasz dostęp do dokumentów firmowych wszędzie gdzie jesteś, w drodze, w domu lub w biurze. Obsługa systemu możliwa z każdego miejsca, 24h/dobę. 

 • Dokumenty pod kontrolą 

Uporządkuj swoje dokumenty. Porzuć chaos w dokumentach, zarządzaj procesem ich tworzenia, edytowania i zatwierdzania. 

 • Prostota i funkcjonalność 

System stworzony w oparciu o wieloletnie doświadczenie projektowania i tworzenia oprogramowania przez Naszą firmę. Rozwiązanie bazujące na stacjonarnym programie Sekretariat. 

 • Bezpieczeństwo 

Dane przechowywane są w bezpiecznym miejscu.